Vehicle Database [3951]

Baic
Senova
1 generation
2013
2020
Sedan
1.8 (177hp) manual transmission